Keramikos degimas lauže

2016 m. gegužės 27, 28 dienomis  keramikos profesijos mokytoja metodininkė Alma Šmitaitė kartu su KTDM  256 gr. mokiniais, VTVPMC keramikos vyr. profesijos mokytoju V. Pukevičiumi su mokinėmis B. Petrauskyte,  J. Vereško ir VDA Kauno keramikos katedros I kurso studentu J.Nenortu vyko į Lukenskų namus Ukmergės rajone.